Velkommen til Rudersdal Grundejerforening.

Foreningen er stiftet i 1901 og har til formål, at tale beboernes sager. Typiske sagsområder er trafikforhold, lokalplaner, forhold vedrørende private fællesveje og dispensationer fra byggeregler. Derudover følger foreningen med i, hvad der ellers foregår i Rudersdal kommune.